Het onderzoek is inmiddels afgerond.
Hartelijk dank voor uw bereidheid tot deelname.The survey is finished in the meantime.
Thank you very much for your willingness to participate.